ANGOL TESZT - 1 SZINT

Az alábbi tesztet akkor töltse ki ha:

  • körülbelül 50-250  órát tanult
  • legfeljebb egy Elementary, vagy Pre Intermediate kurzuskönyvet használt
  • kevesebb mint alapfokú a nyelvtudása

A teszt kitöltésére 40 perc áll rendelkezésre.

A TESZT KIÉRTÉKELÉSÉT A NYELVISKOLA MUNKATÁRSAI VÉGZIK EL. ELKÜLDÉSE UTÁN NEM KÜLDÜNK AUTOMATIKUS ÉRTÉKELÉST!

 


Grammar


 

1.     This is my wife. _____________ name is Kate.
 
Her
Our
Yours
His

2.     She _____________ from Italy. 

is
are
am
be 

3.     _____________ a piece of cake? No, thank you. 

Do you like
Would you like
Want you
Are you like

 4.     _____________ four bedrooms in the house. 

This is
There is
They are
There are

5.     There are three big _____________ in Sweden. 

city
cities
citys
cityes

6.     Clare _____________ at work yesterday.

didn't be
weren't
wasn't
isn't
 
7.     We don’t have _____________ girls in the class.
 
some
any
no
much

8.     I _____________ my teacher the homework yesterday. 

give
gives
gived
gave

9.     Sorry, I can't speak to you now. I _____________. 

'm having a meeting
have a meeting
has a meeting
am haveing a meeting

10.   The Nile is _____________ than the Danube.

more long
more longer
longest
longer

11.   Their flat is too small for 4 children. They're _____________ a new house. 

want to buy
buyeing
will buy
going to buy

12.   The bus stop is _____________ of the restaurant. 

opposite
next
behind
in front 
 

13.   They _____________ on the motorway when it started snowing. 

   drove
   were driving
   were drive
   are driving
 
14.   _____________ flown in a plane before?
 
Did she ever
Is she ever
Has she ever
Does she ever

15.   We've been colleagues _____________ ten years. 

since
from
during
for 

16.   I'll go to the beach if it _____________ sunny at the weekend. 

is
will be
going to be
will
 
17.     You  _____________ pay in the British Museum. It's free.
 
have to
don't have
don't need to
doesn't have to

18.   These are the souvenirs _____________ I bought in Thailand. 

which
where
what
who

19.   Leo is _____________ any of the other boys in his class. 

not so handsome
as handsome as
handsomer than
more handsome then
 
20.   I think I _____________ him as soon as he's back.
 
'll tell
am telling
going to tell
will have told

 


 Vocabulary


 

21.     Neil is a good student. He always _____________ the homework.
 
makes
takes
does
goes

22.     I always read the newspaper _____________ the morning. 

at
on
in
- 

23.     Excuse me, can you _____________ me the way to the post office, please? 

say
give
take
tell

24.     Clare doesn't always have breakfast at home. She _____________ goes to

           MacDonald's.

never
usually
doesn't often
sometimes

25.     My family _____________ at a five-star hotel on our holiday in Turkey.

lived
roomed
housed
stayed

26.     Peter looks _____________ our pets when we're on holiday.

after
for
to
over
 
27.     My mother was _____________ when I broke her favourite vase.
 
worried
angry
nervous
pleased

28.     Your brother's (or your sister's) son is your _____________ . 

niece
nephew
cousin
uncle

29.     At school I was afraid _____________ the older children. 

of
at
from
about

30.   If you tried again, you'd definitely _____________ the driving test.

take
succeed
pass
fail
 
 

 
Writing
 

 
 
Válasszon EGYET az alábbiak közül és írjon 10-15 soros fogalmazást:
 
a)    Mutasson be egy jó barátot, vagy egy családtagot:
 
(külső és belső tulajdonságok, tanulás, munka, szabadidős tevékenységek, a kapcsolatuk stb.)
 
b)    Saját ötletei felhasználásával írjon történetet a kezdőmondattal:
 
'I was in my bedroom when I heard a noise…'
 
c)     Írjon képeslapot barátainak nyaralásáról:
 
 'Dear...,'

 

Az alábbi adatok megadása lehetővé teszi, hogy kollégáink szóbeli szintfelmérés egyeztetése céljából kapcsolatba lépjenek Önnel. A szintfelmérés ingyenes, kötelezettségmentes és nem minősül tanfolyami jelentkezésnek.

  

Név:             

Email:           

Telefon:       

Megjegyzés: